CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG VỚI SỨ MỆNH

Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ
Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội
Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế
Giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CHÚNG TÔI

Chúc mừng sinh nhật

Kết nạp công đoàn viên mới

Tổ chức hội thao

Hội thi văn nghệ

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI

Công đoàn Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng Cán bộ, Viên chức, Lao động của Trường, nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và lao động, cũng như các nhiệm vụ trọng yếu khác
Chúng tôi cam kết thực hiện!

TIN TỨC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG